Quick scan

Voor welke rechtspersoon wilt u een bijdrage aanvragen?


Deze vragenlijst is ontwikkeld om u een indicatie te geven of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Dit is echter geen garantie voor daadwerkelijke toekenning. Bij elke vraag kunt u één antwoord aanvinken.

     
     Bedrijf
     Eenmanszaak
     Individu
     Kerkelijke instelling
     Stichting
     Vereniging
     (Nog) geen rechtspersoon
     Overig